YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Ülkemizde Yüksekte Çalışma Eğitimini kimlerin vereceği konusunda birden fazla mevzuat ve mevzuat yorumuna bakmamız gerekecektir. Öncelikle çok tehlikeli işler sınıfında yer aldığı için eğitim verecek kişilerin A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanları ile bu konuda eğitici eğitmenliği sertifikasına sahip uzman kişilerin eğitim vermesi doğrudur. A ve B sınıfı uzmanlarının eğitim gerçekleştirebilmesi için kendilerini yeterli…

YANGIN EĞİTİMİ

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde aşağıdaki üç ana başlık altındaki eğitim, belirttiğimiz müfredatlar ve belgelendirmeler yapılarak uzman eğitmen kadromuz tarafından düzenlenmektedir. Eğitmenlerimiz Üniversite ve Afat tarafından belgelendirilmiş olup eğitimler belgeli ilk yardım personelimiz nezaretinde gerçekleştirilmektedir. Temel Yangın Eğitimi ve Uygulama Tatbikatı: 4 saat süre ile teorik ve…

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Üniversite Onaylı ve e-devlete kayıtlı Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitici Eğitmenliği programlarımız için; PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI: Eğitimin amacı, katılımcıların ATEX 137 Yönetmeliği ve 60079:2015 standardı gereği PATLAMADAN KORUMA DOKÜMANI hazırlamalarını sağlamaktır.  Standardın 60079:2015 versiyonuna göre hesap yöntemleri ile yasa, standart, rapor düzenleme gibi konular örneklerle sunulacak ve ağırlıkla patlamadan koruma dokümanı…

KAZA İNCELEME VE KÖK NEDEN ANALİZ EĞİTİMİ

Üniversite Onaylı ve e-devlete kayıtlı Kaza İnceleme ve Kök Neden Analiz Eğitici Eğitmenliği programlarımız için; KAZA ARAŞTIRMA ve KÖK NEDEN ANALİZİ EĞİTİMİ İş kazalarıyla ilgili inceleme ve detaylı araştırma yapılmasını sağlamak, kök sebeplerin analiz edilmesiyle düzeltici önleyici faaliyet planı oluşturmak, araştırma ekibinin kurulması, araştırmanın başlatılması, kaza mahallinin sınırlandırılması ve görüntülenmesi, görgü tanıkları ile görüşülmesi gibi…

KAPALI KISITLI ALANDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Bir veya birden fazla kişinin girebileceği kadar geniş, içerisinde rahatça hareket etme ve çalışma imkânının genelde kısıtlı olduğu, doğal havalandırmanın yeterli olmadığı, sürekli olarak çalışmanın veya kalmanın riskli olduğu, yanıcı ve/veya zehirli gazların birikme ihtimalinin fazla olduğu alanlar, kapalı alan olarak nitelendirilmektedir. #Kapalialandaçalışmaeğitimi; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların le Sağlığı ve Güvenliği…

HAZMAT (KİMYASAL SIZINTI MÜDAHALE) EĞİTİMİ

İşletmenizde oluşturduğunuz Acil Durum Ekiplerinize; kimyasal döküntü ile mücadele edip tehlikenin tamamen ortadan kaldırılması ve/veya profesyonel ekipler gelesiye kadar yayılımın minimumda tutulması için önceden hazırlanmış olan acil müdahale planları doğrultusunda eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. MÜFREDATIN İÇERİĞİ; Kimyasalların özellikleri ve depolanmalarında güvenlik önlemleri Tehlikeli maddelerin sınıfları Tehlikeli kimyasal müdahale ekipmanları Acil durum ekibi içinde görev dağılımı ve…

ELEKTRİKLİ (LİTYUM-IYON BATARYALI) ARAÇ YANGINLARINA MÜDAHALE EĞİTİMİ

Fosil yakıtlardan giderek uzaklaşarak sürekli hareket halinde ve mobil olduğumuz, ancak her şeye bağlı olduğumuz bu dünyada, lityum-iyon (Li-ion) bataryalar yeni ve temiz enerji depolama sistemi. Bu bataryaların üretimi talep arttıkça hızlı bir şekilde artmakta. Talep artışı ve sürekli gelişen hücre kimyaları, ekipman güvenliği ve kullanıcı açısından da zorluklar yaratmakta. Tehlikeler sadece bataryaların üretiminde değil,…

EKED (ETİKETLEME-KİLİTLEME) EĞİTİMİ

Makinelerin veya ekipmanın beklenmedik şekilde çalıştırılmasının veya depolanan enerjinin boşalarak çalışanlara zarar verebileceği servis, bakım, onarım arıza durumlarını kapsar. İşletmede bir program oluşturulması ve uygun kilitleme etiketleme cihazlarının izolasyon noktalarına yerleştirilmesi için talimatlar kullanmalı ve çalışanların yaralanmasını önlemek için depolanan enerjinin açığa çıkmasını engellemek için ise yapılması gereken talimatı uygulamasını gerektirir. Bu sebeple, herhangi bir…

ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde acil durum ekip personelinin eğitimi ve tatbikatı uzman eğitmen kadromuz tarafından yapılarak gerekli raporlama ve belgelendirmeler düzenlenmektedir. Eğitmenlerimiz Üniversite ve Afat tarafından belgelendirilmiş olup eğitimler belgeli ilk yardım personelimiz nezaretinde gerçekleştirilmektedir. Acil Durum Ekip Eğitimi…

ACİL DURUM TAHLİYE TATBİKATI

İş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde acil durum eğitimi ve tatbikatı, gerekli raporlama ve belgelendirmeler yapılarak uzman eğitmen kadromuz tarafından düzenlenmektedir. Eğitmenlerimiz Üniversite ve Afat tarafından belgelendirilmiş olup eğitimler belgeli ilk yardım personelimiz nezaretinde gerçekleştirilmektedir. Acil Durum Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı (4 saat teorik ve uygulamalı…

ACİL DURUM EKİP PERSONELİ EĞİTİMİ

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi Amacı: Acil Durum Yönetim Planında görev alan personele planı anlatmak ve onları acil durumlar hakkında bilinçlendirmek. Eğitime Katılacaklar : Yangınla Mücadele Ekibi (Söndürme Ekibi), Arama, Kurtarma Ekibi, Tahliye Ekibi, İlkyardım Ekibi, Koruma Ekibi, Haberleşme Ekibi, Teknik Ekipler ve Acil Durum Koordinatörü dahil görevli olan (aktif ve yedek) tüm personel. Verilecek…