Ülkemizde Yüksekte Çalışma Eğitimini kimlerin vereceği konusunda birden fazla mevzuat ve mevzuat yorumuna bakmamız gerekecektir. Öncelikle çok tehlikeli işler sınıfında yer aldığı için eğitim verecek kişilerin A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanları ile bu konuda eğitici eğitmenliği sertifikasına sahip uzman kişilerin eğitim vermesi doğrudur. A ve B sınıfı uzmanlarının eğitim gerçekleştirebilmesi için kendilerini yeterli görmesi çok önemlidir. Yüksekte çalışmada kullanılacak donanım ve donanım bakımıda önemli bir alandır. Bu tanımlamalar Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki yönetmeliğe dayandırılarak oluşturulmuştur.
A sınıfı ve B sınıfı uzmanlar Üniversitelerin Sürekli Eğitim merkezlerinden Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmeni belgesi alarak yasal dayanak olarak ileride karşılarına çıkacak olumsuzluklar için kendilerini yasal bir zemine oturtmaya çalışmaktadır.
Diğer bir mevzuat TSE tarafından yayınlanan Düşme Durdurma Uzmanlığıdır. Düşme durdurma uzmanlığı tamamen Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmenlerine atıfta bulunmaktadır.
Çalışanların eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre bazı teknik konular ekstra uzmanlık gerektiren işler olduğu için dış eğitmen desteği yüksekte çalışma alanında söylediğimiz kriterleri taşıyan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.
Bunun için iş güvenliği uzmanı zorunluluğu olmadığı gibi, teknik bilgi tecrübe ve becerisine güvenen herkes tarafından verilebilir,
Yüksekte düşme vakasında eğitmenin bilgi ve belgeleri sorgulandığını yeterliliğini ispat etmesi gerekir, bunlarda sadece üniversiteden belli bir müfredat ve saat karşılığında bitirilen eğitimle olacaktır.
Eğitmen eğitimi vereceği kurumun ihtiyaçlarına göre müfredat oluşturarak yüksekte çalışma eğitimlerini gerçekleştirmelidir. İnşaatlardaki yüksekte çalışma ile market veya depolarda yâda fabrikalarda aynı konular anlatılmamalıdır. Bu yüzden eğitimlerin anlatım süreleri ve uygulamalar farklılık gösterir. Asıl işi yüksekte çalışma olan işletmelerde eğitim süresi 8-16 saat aralığında eğitmenin belirleyeceği saat olabilir.
Yüksekte çalışmayı kısmen uygulayan işyerlerinde bu süre 2-4 saat aralığında uygulanabilir. Bunun sebebi çok tehlikeli sınıfta yer alan eğitim başlıklarının güncelleme zorunluluğunda olduğu içindir.
Eğitimlerin süresi yılda bir kere güncellenmelidir. Satış pazarlama ve ticaret anlamında bazı kişi ve kurumlar iki yâda üç yıl gibi geçerlilik tarihi vermektedirler. Bu tarihler yaşanacak olumsuzluklarda ana firmayı ve eğitim veren kişileri bağlayacaktır.
İple erişim ve yüksekte çalışma konusu birbirine karıştırılmamalıdır. Aynı alana hizmet eden iki farklı uygulamadır. Yüksekte çalışma ortamlarında iple erişim yöntemleri kullanılır. Yüksekte çalışmanın tamamı iple erişim değildir. Bu yüzden iple erişim uzmanlarının bu eğitimi verebilirliği tartışma konusudur.
Yaklaşık 40 kişiye aynı anda eğitim verecek donanım, seyyar iskele ve kişisel koruyucu donanıma sahip ekibimiz işletmenizin uygulama sahasında eğitimlerinizi gerçekleştirmektedir. Eğitmenlerimiz Üniversite ve Afat tarafından belgelendirilmiş olup eğitimler belgeli ilk yardım personelimiz nezaretinde gerçekleştirilmektedir.
Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)