Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi Amacı:

Acil Durum Yönetim Planında görev alan personele planı anlatmak ve onları acil durumlar hakkında bilinçlendirmek.

Eğitime Katılacaklar :

Yangınla Mücadele Ekibi (Söndürme Ekibi), Arama, Kurtarma Ekibi, Tahliye Ekibi, İlkyardım Ekibi, Koruma Ekibi, Haberleşme Ekibi, Teknik Ekipler ve Acil Durum Koordinatörü dahil görevli olan (aktif ve yedek) tüm personel.

Verilecek Sertifika :

Katılanlara ‘’ Acil Durum Ekip Personeli Eğitimi ‘’ sertifikası verilecektir. Sertifikalarda personelin görev aldığı ekip belirtilmektir.

Süre :

20 – 25 kişilik gruplar halinde grup başına 1 – 2 gün

KAPSAM

• Tesiste oluşması muhtemel acil durumların tanımlanması
• Acil durum yönetim planının anlatılması
• Müdahele ekiplerinin yapıları
• Müdahele ekiplerinin görev ve sorumlulukları
• Müdahele ekiplerinin kullanılması gereken ekipmanlar, malzemeleri ve özellikleri
• Kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri
• Ekiplerin katılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Tüm personelin katılımıyla yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Acil durumda ihbar ve iletişim
• Tahliye güzergahları, toplanma noktaları, sığınaklar ve özellikleri
• Tesis tahliyesi
• Acil durum sonrası gerekiyorsa tesisin kapatılması yöntemleri

 

Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)