Bir veya birden fazla kişinin girebileceği kadar geniş, içerisinde rahatça hareket etme ve çalışma imkânının genelde kısıtlı olduğu, doğal havalandırmanın yeterli olmadığı, sürekli olarak çalışmanın veya kalmanın riskli olduğu, yanıcı ve/veya zehirli gazların birikme ihtimalinin fazla olduğu alanlar, kapalı alan olarak nitelendirilmektedir. #Kapalialandaçalışmaeğitimi; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların le Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için uygulanmakta çalışanlarınız #ISG konularında bilgilendirilerek, bu alandaki hatalarını minimuma indirmek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini periyodik olarak takip ve kontrol etmek suretiyle daha verimli bir iş ortem sağlamak amaçlı bir eğitimdir. İşletmenizin

tehlike sınıfına göre çalışanlarınız için zorunlu olan Kapalı kısıtlı alanda çalışma eğitimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)