Makinelerin veya ekipmanın beklenmedik şekilde çalıştırılmasının veya depolanan enerjinin boşalarak çalışanlara zarar verebileceği servis, bakım, onarım arıza durumlarını kapsar.

İşletmede bir program oluşturulması ve uygun kilitleme etiketleme cihazlarının izolasyon noktalarına yerleştirilmesi için talimatlar kullanmalı ve çalışanların yaralanmasını önlemek için depolanan enerjinin açığa çıkmasını engellemek için ise yapılması gereken talimatı uygulamasını gerektirir.

Bu sebeple, herhangi bir çalışanın depolanan enerjinin beklenmedik bir şekilde serbest bırakılmasının meydana gelebileceği bir makine veya ekipman üzerinde herhangi bir servis veya bakım yapmadan önce enerji kontrol prosedürleri, çalışan eğitimi ve periyodik muayenelerden oluşan bir program oluşturulmalıdır. Makine veya ekipman enerji kaynağından izole edilmeli ve çalışmaz hale getirilmeli, makineye özgü talimatların yazılması gerekmektedir.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunda İşveren yükümlülüklerinde bazı maddelerin uygulanması gerektiği de belirtilmiştir. Bunlar;

‘İşveren,Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar, İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar,

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz vb. maddelerdir.

 

Eked uygulanabilirliği işlemler sonrası muhakkak denetlenmelidir.

 

Sürdürülebilirlik açısından Eked’in uygulanabiliyor olması hem işvereni hem de çalışanı güvenli hale getirecek ve maddi manevi kayıpların önüne geçecektir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Eked nedir?
 • Eked sisteminin amacı
 • Tehlikeli enerji tipleri ve kontrolü
 • Sıfır enerji durumu
 • Eked kapsamı ve kapsam dışındaki işler
 • Eked sisteminin oluşturulması
 • Eked prosedürleri ve talimatları
 • Eked izolasyon cihazları
 • Eked uygulama cihazları
 • Eked uygulama adımları
 • Eked uygulamalarının devre dışı bırakılması
 • Eked uygulamalarında vardiya değişimi ve yönetimi
 • Eked sistem denetimi

 

SEKİZ SAAT SÜREN TEORİK VE UYGULAMA EĞİTİMİ SONRASINDA DEĞERLENDİRME SINAVLARINDAN BAŞARILI OLAN KATILIMCILARA KATILIM BELGESİ VERİLMEKTEDİR.

 

Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)