İş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde acil durum eğitimi ve tatbikatı, gerekli raporlama ve belgelendirmeler yapılarak uzman eğitmen kadromuz tarafından düzenlenmektedir.

Eğitmenlerimiz Üniversite ve Afat tarafından belgelendirilmiş olup eğitimler belgeli ilk yardım personelimiz nezaretinde gerçekleştirilmektedir.

Acil Durum Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı (4 saat teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir, tüm çalışanlar iştirak eder ve eğitim sonunda gerekli rapor düzenlenir)
Acil Durum Ekip Eğitimi ( 8 saat teorik ve uygulamalı olarak acil durum ekiplerine verilir ve isme katılım belgesi düzenlenir)
.
EĞİTİMLER HAKKINDA YASAL ZORUNLULUKLAR 

18.06.2013 tarih ve 2013/28681 sayılı İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 13 – (1)
 Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.
(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.
(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

 

Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)