Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde aşağıdaki üç ana başlık altındaki eğitim, belirttiğimiz müfredatlar ve belgelendirmeler yapılarak uzman eğitmen kadromuz tarafından düzenlenmektedir.

Eğitmenlerimiz Üniversite ve Afat tarafından belgelendirilmiş olup eğitimler belgeli ilk yardım personelimiz nezaretinde gerçekleştirilmektedir.

Temel Yangın Eğitimi ve Uygulama Tatbikatı: 4 saat süre ile teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir, tüm çalışanlar iştirak eder, eğitim sonunda gerekli rapor ve katılım belgeleri düzenlenir.

Genel Yangın Eğitimi: 6 saat teorik ve uygulamalı olarak yönetici kadrosuna verilir ve isme üniversite onaylı sertifika düzenlenir.

İleri Seviye Yangın Eğitimi: 3 ila 5 gün teorik ve uygulamalı olarak İtfaiye / Söndürme ekibi personeline verilir, isme katılım belgesi ya da üniversite onaylı sertifika düzenlenir.

EĞİTİMLER HAKKINDA YASAL ZORUNLULUKLAR YANGIN EĞİTİMİ

27.11.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK;

MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

MADDE 130- (1) İtfaiye eğitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunma ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Bu personelin her türlü eğitim giderleri, kuruluşlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri, kendi teşkilâtlarınca yaptırılır.

(2) Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkânları ile kendi kuruluşlarınca, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

 

Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)