İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde acil durum ekip personelinin eğitimi ve tatbikatı uzman eğitmen kadromuz tarafından yapılarak gerekli raporlama ve belgelendirmeler düzenlenmektedir.

Eğitmenlerimiz Üniversite ve Afat tarafından belgelendirilmiş olup eğitimler belgeli ilk yardım personelimiz nezaretinde gerçekleştirilmektedir.

Acil Durum Ekip Eğitimi ( 8 saat teorik ve uygulamalı olarak acil durum ekiplerine verilir ve isme katılım belgesi düzenlenir)

 

EĞİTİMLER HAKKINDA YASAL ZORUNLULUKLAR 

18.06.2013 tarih ve 2013/28681 sayılı İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
MADDE 13

(1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)