Üniversite Onaylı ve e-devlete kayıtlı Yüksekte Çalışma​ Eğitici Eğitmenliği programlarımız için;
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:
• En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
• Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
• Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
• Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
• İSG Uzman Adayları
• Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
• Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön Lisans Mezunları
• Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
• 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.
EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
• Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
• Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
• Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
• Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.
• Yüksekte çalışma ekipmanlarını (Merdiven, iskele, vinç, platform vb.) bilir.
• Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve
D karabina vb.) bilir.
• Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
• Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
• Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
• İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
• Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
• Dış cephe asansörlerini bilir.
• Mobil yükselebilen platformları bilir.
• Kaldırma ekipmanlarını bilir.
• Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
• Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
• Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
• Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
• Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
• Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
• Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
• Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
• Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
• Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
• 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
• 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
• 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
• 28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir. Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ verebilir.
EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI
• İşletme ve /veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi
• Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybının en aza indirilmesi
• İşletme prestijinin korunması
• Personelin özgüveninin arttırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.
Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)