Üniversite Onaylı ve e-devlete kayıtlı Yangın Eğitici Eğitmenliği programlarımız için;
KATILIMCI HEDEF KİTLESİ:
1. İşletmelerin veya kamu kurumlarının yangınla ilgili birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
2. En az ön lisans mezunu olup amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olmak.
3. Lisans mezunu olan ve OSGB ( Ortak sağlık güvenlik birimi) ’lerde görev yapan en az C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanı olmak.
4. En az lise mezunu olan ve Yangın güvenliği ( portatif yangın söndürme tüpleri bakım, onarım, satışı yapanlar) konusuna vakıf olmak.
EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek, yangın risk analizi yapabilecek, yangın danışmanlığı yapabilecek ve yangın kriminolojisi hazırlayabilecek etkinliğe sahip eğitmen / danışman yetiştirmektir.
EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
• Yanma ve yangının ne olduğunu bilir.
• Yangına sebep olacak faktörleri bilir.
• Yanmanın oluşumunu bilir.
• Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
• Niteliklerine göre yangın sınıflarını bilir.
• Bulundukları alana göre yangın sınıflarını bilir.
• Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.
• Söndürme maddelerini bilir.
• Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
• Yangın söndürme tüplerinin çalışma prensiplerini bilir.
• Farklı tür ve tiplerdeki, portatif yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
• Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
• Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
• Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir.
• Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir.
• Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatmasını bilir.
• Yangın dolaplarını kullanır.
• Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
• Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
• Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
• Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
• Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
• Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
• Genel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatları yapar.
• Fabrikada çalışan tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
• Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
• Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
• 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir ve eğitim sonunda katılım belgesi verebilir. (1. SEVİYE)
• Yangın Risk Analizi yapar ve raporlandırır (2.SEVİYE)
• Yangın Danışmanlığı yapar (3. SEVİYE)
• Yangın Kriminolojisi hazırlar (4. SEVİYE)
EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:
• İşletme ve / veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi
• Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi
• İşletme prestijinin korunması
• Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
Eğitim 45 saat, ilk dört günü uzaktan son gün uygulama ve tatbikat şeklinde gerçekleştirilir
Uzaktan Eğitimde ilk dört gün;
Temel Yanma ve Yangın Bilgisi
• Yanmanın tanımı
• Yanma çeşitleri (Yavaş, hızlı, kendi kendine, parlama-patlama
• Yangının tanımı
• Yangın üçgeni
• Yangın dörtgeni
• Niteliklerine göre yangın türleri (A-B-C-D-E-F türleri)
• Yangının evreleri ( Flamover, Flashover, beckdraft)
• Isı transferleri ( Radyasyon, kondüksiyon, konveksiyon)
• Yangın sebepleri (Dikkatsizlik, tedbirsizlik vs…….)
• Yangın Yerindeki Tehlikeler ( psikolojik, zehirlenme, radyasyon vs……)
• Söndürme yöntemleri ( Soğutma, boğma, dağıtma)
• Portatif Yangın söndürme tüpleri
1. 6 kg kapasiteli KKT tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
2. 5 kg kapasiteli CO2 tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
3. 50 kg kapasiteli FOAM tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
4. Sifon ve emniyet valfleri
5. Çalışma ve test basınçları
6. Manometre sistemleri
7. Uygulamada yapılan hileler
8. Test yöntemleri
Son gün;
Yangın eğitim uygulamalarındaki riskler
Yangın eğitim uygulamasındaki risklerin bertaraf edilmesi
Yangın eğitim uygulamalarındaki teknik bilgiler
Söndürmede uygulanabilen küçük nüanslar
• Gaz yangınlarına müdahale
1. LPG’ nin el ile söndürülmesi
2. LPG’ nin ıslak bez ile söndürülmesi
3. LPG’ nin su ile söndürülmesi
4. LPG’ nin KKT ile söndürülmesi
5. LPG’ nin su ile söndürülmesi
• Sıvı yangınlarına müdahale
1. Sıvı yangınlarının KKT ile söndürülmesi
2. Sıvı yangınlarının CO2 ile söndürülmesi
3. Sıvı yangınlarının FOAM ile söndürülmesi
Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)