Üniversite Onaylı ve e-devlete kayıtlı Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitici Eğitmenliği programlarımız için;

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:
• En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
• Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
• Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
• Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
• İSG Uzman Adayları
• Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
• Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön Lisans Mezunları
• Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
• 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği,
• 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.
EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
• Kapalı alanları bilir.
• Kısıtlı alana sebep olan faktörleri bilir.
• Kapalı ve kısıtlı alanın türlerini bilir.
• Tehlikeli gazların yayılma hızını bilir.
• Kapalı ve kısıtlı alanın tehlikeleri bilir.
• Havalandırma araçlarını bilir.
• Gaz ölçüm cihazlarını bilir ve kullanır.
• Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
• Temiz hava solunum cihazını kullanır.
• Kapalı alanda gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
• Kapalı ve kısıtlı alan eğitimi için program hazırlar.
• Kapalı ve kısıtlı alan eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
• Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
• Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
• Kapalı alan eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.
• Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele Kapalı ve kısıtlı alan eğitimi verebilir.
• Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.
EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:
• İşletme ve /veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi
• Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybının en aza indirilmesi
• İşletme prestijinin korunması
• Personelin özgüveninin arttırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.
Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)