Üniversite Onaylı ve e-devlete kayıtlı Kimyasal Sızıntı ve Çöküntülere Müdahale Eğitici Eğitmenliği programlarımız için;

PROGRAMIN AMACI:
İlk müdahale personelinden farklı olarak Kimyasal döküntü ile mücadele edip tehlikenin tamamen ortadan kalkması için gerekli bütün adımları atacak kişiler, Acil Müdahale Plan programlarında görevli olan veya görev almak isteyen personellerin eğitimlerinin verilmesi.
PROGRAMIN İÇERİĞİ:
• Kimyasalları ve özelliklerini bilir.
• Acil durum ekiplerini oluşturmayı bilir.
• Kimyasal depolarında güvenlik önlemlerini bilir.
• Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerini bilir.
• Duman kontrol sistemlerini bilir.
• Detektör çeşitlerini ( duman, ısı, vs), çalışma prensiplerini ve standartlarını bilir.
• Tehlikeli kimyasal müdahale ekipmanlarını bilir.
• Tehlikeli maddelerin sınıflarını bilir.
• ACİL DURUM PLANLARINI hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
• Acil eylem planlarındaki, Sızıntı / döküntü postalarına eğitim verip, eğitim sonunda KATILIM belgesi verebilir.
• Talepler doğrultusunda, KİMYASAL RİSK ANALİZİ yapabilir ve analiz sonucunda YAZILI RAPOR sunabilir.
• NFPA 472 standardını bilir.
PROGRAM SÜRESİ:
45 SAAT
Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)