Üniversite Onaylı ve e-devlete kayıtlı Etiketleme ve Kilitleme  Eğitici Eğitmenliği programlarımız için;

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ: 
• En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
• Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
• Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
• Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
• İSG Uzman Adayları
• Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
• Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön Lisans Mezunları
• Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI: 
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.
EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:  
• Çalışma sahalarında karşılaşabilecek fiziksel risk etmenlerini ve kontrol yöntemlerini bilir.
• Çalışma sahası içinde kontrol altına alınması gereken enerji sistemlerini tanır.
• Makine üzerinde yalıtım gerektiren tehlikeli enerji kaynaklarını bilir.
• Etiketleme ve kilitleme uygulamalarının amaçlarını bilir.
• Etiketleme ve kilitleme uygulama basamaklarını bilir.
• Etiketleme ve kilitleme sisteminin çalışma sahasında uygulanması ve sistemin kurulması konularını bilir.
• Talimat ve prosedürlerin oluşturulmasını bilir.
• Etiketleme ve kilitleme metotlarını belirleyebilir.
• Farklı grupların bir arada çalışması, birden çok enerji kaynağından beslenen makineler, vardiya değişimi vb. durumlarda yapılması gereken işlemleri bilir.
• Etiketleme ve kilitleme sisteminin kurulması ve uygulanması için gerekli görev ve sorumlulukları bilir.
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında kilitleme etiketleme eğitimi verebilir.
• Elektrik riskine karşı kilitleme araçlarını tanır ve kullanır.
• Vana kilitleme araçlarını tanır  ve kullanır.
• Kablolu kilitleme araçlarını tanır ve kullanır.
• Pinomatik enerji kaynaklarını kilitleme araçlarını tanır ve kullanır.
• Gaz kaynaklarını kilitleme araçlarını tanır ve kullanır.
• Etiketleme ve scafftag ekipmanlarını tanır ve kullanır.
• Kilitleme ve etiketleme eğitimi için güvenlik önlemleri alır.
• Kilitleme etiketleme eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
• Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)