Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi

6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu, 2013 tarih 28681 sayılı işyerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik, 2013 tarih 28762 sayılı sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmelik ve 2009 tarih 27344 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında acil durumlar ile ilgili genel hususlar, arama ve kurtarma, tahliye, ekip koordinasyonu, taşıma teknikleri, korunma teknikleri, doğal afetlerde yapılması gerekenler ve kaçış konularında teorik ve uygulamalı eğitim verebilecek etkinliğe sahip personelleri yetiştiren 45 saatlik eğitimdir.

AÇIKLAMA

İşyerlerinde, kurum ve kuruluşlarda acil durumlarda oluşturulması gereken kriz masası ve üyelerinin eğitilmesini, acil durum ekiplerinin eğitimlerini gerçekleştirebilecek etkinliğe ve katılım belgesi düzenleyebilecek eğitmenlere sektörün ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

KİMLER ALABİLİR

 • İş güvenliği uzmanları
 • İş güvenliği teknikerleri
 • Bağımsız veya kurum bağlısı eğitmenler
 • İşletme, vakıf ve derneklerde görev yapan Acil Durum ekip liderleri
 • Özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar.
 • İşletmelerin veya kamu kurumlarının güvenlik ve teknik birimlerinde görev yapan birim sorumluları
 • En az ön lisans mezunu olup amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olan işletme çalışanları

KAZANIMLAR

 • İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.
 • 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.
 • 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile bilgilendirme eğitimi verir.
 • 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yaptırır.
 • 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan ekiplere temel arama kurtarma eğitimi verir, tatbikatları yaptırır.
 • 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan ekiplere koruma eğitimi verir, tatbikatları yaptırır.
 • 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime katılanlara KATILIM BELGESİ verebilir.

 

Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)