Üniversite Onaylı ve e-devlete kayıtlı Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitmenliği programlarımız için;

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

• En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
• Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
• Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
• Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
• İSG Uzman Adayları
• Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
• Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları
• Özel Firma ve Kamu Kuruluşlarında görev yapan Sivil Savunma Uzmanları veya görevlileri
• Özel Firma ve Kamu Kuruluşlarında görevli Güvenlik Müdürleri, Şefleri, İdari Amirleri, Teknik Amirler
• Vardiya Amirleri, Fabrika Müdürleri, İşletme Sorumluları
EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
• 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• 09.09.2009 tarihli gün ve 27344 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik
• 18.06.2013 tarihli gün ve 28681 sayılı iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik
• 11.09.2013 tarihli gün ve 28762 sayılı sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği
EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
• İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.
• 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
• İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.
• İş yerlerinde Acil Durum Planı yapabilir.
• 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. Maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.
• 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile bilgilendirme eğitimi verir.
• 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevini bilir.
a) 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yaptırır.
b) Acil durumlarda gece ve gündüz uygulamalarını bilir.
c) 2013 tarihli sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmelik gereği, iş yerlerinde yapılması zorunlu olan sağlık ve güvenlik işaretleri konusunda bilgilendirme eğitimi verebilir.
d) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği yılda en az bir defa yaptırılması gereken tatbikatı denetler, gözden geçirir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri alarak tatbikat raporu düzenler.
e) 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime
Katılanlara KATILIM BELGESİ verebilir
Hazırlayan:Emek Eğitim Akademi (emekegitimakademi.com)